DANH MỤC SẢN PHẨM

thông tin liên hệ
Mr Toàn
Kinh Doanh - (0650) 6552300

THÙNG CARTON 3 - 5 - 7 - 9 lớp

Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 3 lớp sóng
Thùng carton 3 lớp sóng
Thùng carton 3 lớp sóng
Thùng carton 3 lớp sóng
Thùng carton 3 lớp sóng
Thùng carton 3 lớp sóng
Thùng carton 3 lớp sóng
Thùng carton 3 lớp sóng
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp
Thùng carton 5 lớp

Hộp Bế Duplex 2 Lớp, Sóng E 3 Lớp

Carton Bế
Carton Bế
Hộp bế in offset
Hộp bế in offset
Hộp 3 lớp sóng E
Hộp 3 lớp sóng E
Hộp Duplex 3 lớp sóng E
Hộp Duplex 3 lớp sóng E